BRENDIRANJE IZLOGA

U savremenim tržišnim uslovima roba se ne prodaje već kupuje, što znači da je u centru tržišnih zbivanja kupac. Brendiranjem firme potencijalni kupci se obaveštavaju da firma postoji i čime se bavi. Kreiranjem brenda (vizuelnih i grafičkih rešenja) firma sebi omogućuje tržišnu poziciju u kojoj će brend firme biti prepoznatljiv i zapamćen u svesti potrošača. Poenta dobrog brendiranja je da na potencijalnog potrošača (kuca) utiče da odluku o kupovini proizvoda ili usluge donese pre nego se susretne sa istim. Grafička i vizuelna rešenja za izlologe radimo uglavnom na samolepivoj glatkoj PVC foliji, samolepivoj perforiranoj PVC foliji ili samolepivoj peskarnoj foliji. Pored izrade nudimo i usluge lepljenja samolepivih PVC folija. Štampa za brendiranje izloga izvodi se na mašinama za ekosolvetnu štampu.

BITNO JE GDE ŠTAMPATE

BITNO JE GDE ŠTAMPATE​

Jagodina 35000 
Narodnog Fronta 40 
Lokal 2